اطلاعیه ثبت نام  از دانشجویان  کارشناسی  پیوسته در مرحله تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی

به اطلاع می رساند موسسه آموزش عالی عطار در مقطع کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی سال 98 در رشته های زیر از تاریخ 98/8/28 الی 98/10/30 طبق اطلاعیه سازمان سنجش  کشور در مرحله تکمیل ظرفیت از متقاضیان با در دست داشتن مدارک اشاره شده در اطلاعیه ذیل  ثبت نام به عمل می آورد. ( با توجه به محدودیت ظرفیت اولویت با کسانی است که زودتر جهت ثبت نام مراجعه نمایند )

1 - حسابداری

2 - علوم ورزشی

3 - فقه و حقوق اسلامی

4 -  مدیریت بازرگانی

5 - مدیریت دولتی

6 - مدیریت کسب و کارهای کوچک

7 - مدیریت مالی

8 - مشاوره

9 - آموزش زبان انگلیسی

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام :

1- اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار یا شش ساله دبیرستان و کپی آن

2- اصل یا گواهی مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی با قید تاریخ فارغ التحصیلی 98/06/31 یا 98/11/30  و کپی آن

3- گواهی تحصیلی سال ما قبل (سوم) و دو سال ما قبل دیپلم و کپی آن

4- اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی و کپی آن

5- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام آموزشی جدید 3-3-6 با قید تاریخ فارغ التحصیلی 98/06/31 یا 98/11/30 و کپی آن

6- اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی و کپی آن

7- دارندگان مدرک کاردانی پیوسته-ناپیوسته یا معادل آن که تا تاریخ 98/6/31 یا 98/11/30 فارغ التحصیل شده باشند و کپی آن

8 - کلیه داوطلبان می‌بایست بابت هزینه ثبت‌ نام نسبت به پرداخت مبلغ 275.000 (دویست و هفتاد و پنج هزار) ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان اقدام نمایند و رسید کد پیگیری پرداخت را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند

9- شش قطعه عکس 4*3 – آقایان که خدمت مقدس انجام نداده اند 8 قطعه عکس

10 - یک قطعه عکس اسکن شده در سی دی با فرمت jpg

11- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات آن2 سری

12- اصل و کپی کارت ملی 2 سری

13- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه  را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون سراسری 98 مشخص کند (برادران)

14- رسید درخواست تائید مدرک دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی که از طریق دفاتر پیش خوان دولت انجام شده باشد0

15 – ارائه مدرک معتبر اقامت جهت دانشجویان اتباع از قبیل روادید تحصیلی با تاریخ معتبر ، کارت آمایش و یا برگه تردد

16 – ارائه مدارک شاهد و ایثارگری جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر

لینک مشاهده اطلاعیه سازمان سنجش آموزش در رابطه با تمدید پذیرش برای مرحله پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی