اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته  در مرحله تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی

به اطلاع می رساند موسسه آموزش عالی عطار در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 98 در رشته های زیر از تاریخ 98/8/30 الی 98/10/30 مطابق اطلاعیه سازمان سنجش  کشور در مرحله تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی از متقاضیان با در دست داشتن مدارک اشاره شده در اطلاعیه ذیل ثبت نام به عمل می آورد. ( با توجه به محدودیت ظرفیت اولویت با کسانی است که زودتر جهت ثبت نام مراجعه نمایند )

1- حسابداری

2 - علوم ورزشی

3 - مدیریت بازرگانی

4 - مدیریت دولتی

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام:

1- کلیه داوطلبان می‌بایست بابت هزینه ثبت‌ نام نسبت به پرداخت مبلغ 340/000 (سیصد و چهل  هزار) ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان اقدام نمایند و رسید کد پیگیری پرداخت را به هنگام ثبت نام ارائه نمایید

2- اصل دانشنامه یا گواهی موقت مدرک کاردانی و کپی آن که مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کاردانی قید شده باشد ( حداکثر تاریخ فارغ التحصیلی 98/06/31 یا 98/11/30 باشد )

3- اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری کپی از تمام صفحات آن

4- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری ( برادران که خدمت نظام وظیفه انجام نداده اند 8 قطعه عکس )

5 - یک قطعه عکس اسکن شده در سی دی با فرمت jpg

6- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون ورودی کارشناسی ناپیوسته سال 98 مشخص کند (برادران)  

7 – ارائه مدرک معتبر اقامت جهت دانشجویان اتباع از قبیل روادید تحصیلی با تاریخ معتبر ، کارت آمایش و یا برگه تردد

8 – ارائه مدارک شاهد و ایثارگری جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر