اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

به اطلاع می رساند موسسه آموزش عالی عطار در رشته های زیر از تاریخ 98/9/11  الی 98/9/12 بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش  کشور در مرحله تکمیل ظرفیت از متقاضیان با در دست داشتن مدارک اشاره شده در اطلاعیه ذیل  ثبت نام به عمل می آورد.

1- مدیریت بازرگانی-بین الملل

2- مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی

3- اقتصاد-تجارت الکترونیک

4- حسابداری

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام:

1- اصل دانشنامه یا گواهی موقت مدرک کارشناسی و کپی آن که مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد
( حداکثر تاریخ فارغ التحصیلی 98/06/31 باشد) و معدل دوره کاردانی برای دانشجویانی که کارشناسی ناپیوسته بوده اند

2- اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری کپی از تمام صفحات آن

3- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری ( برادران که خدمت نظام وظیفه انجام نداده اند 8 قطعه عکس )

4- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون ورودی کارشناسی  ارشد سال 98 مشخص کند (برادران)

5 – ارائه مدرک معتبر اقامت جهت دانشجویان اتباع از قبیل روادید تحصیلی با تاریخ معتبر ، کارت آمایش و یا برگه تردد

6 – ارائه مدارک شاهد و ایثارگری جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر