اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

واحد فرهنگی ازدانشجویان عزیز کارآفرین جهت ارائه دستاوردهای خود در نمایشگاهی که به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی و
کارآفرینی برگزار خواهد شد دعوت به عمل می آورد. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر  38830118 داخلی 115

خبرنامه نیم سال دوم 98-97