جمعیت هلال احمر

دانشجویان عزیزی که تمایل به عضویت در کانون هلال احمر دارند، جهت ثبت نام وشرکت در انتخابات تا تاریخ 17 بهمن به واحد فرهنگی مراجعه نمایند.

دانشجویان عزیزی که برای شرکت در دوره 22 ساعته ثبت نام کرده ومدارک ایشان ناقص است تا تاریخ  10 بهمن مدارک خود را تحویل نمایند.

خبرنامه نیم سال دوم 98-97