انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی برگزار می کند

نشست و گفتگو صمیمی و بصیرتی دانشجویان موسسه آموزش عالی عطار با جناب آقای دکتر محسن شاطر زاده

1 - سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در کشور برزیل
2 - معاون اسبق وزارت صنایع و معادن
3 - دارای دکترا تخصصی مهندسی مکانیک از دانشگاه INSA لیون فرانسه

زمان : چهارشنبه 16 بهمن  1398ساعت 10 الی 12 - مکان : سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی عطار

خبرنامه نیم سال دوم 98-97