اطلاعیه تمدید تعطیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تا پایان سال 98

با عنایت به دستورالعمل 338598 مورخه 98/12/07 وزیر محترم علوم تحقیقات فناوری و هم چنین جلسه مورخ 98/12/08 شورای هماهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی منطقه 9 ، به منظور حفظ سلامت دانشجویان کلاس های آموزشی حضوری تا پایان سال 98 تعطیل میباشد. موسسه آموزش عالی عطار