نحوه برگزاری کلاس های جبرانی دروس گروه معارف به صورت مجازی

نحوه برگزاری کلاس های جبرانی دروس گروه معارف به صورت مجازی:

بنا به ضرورت ایجاد شده در تعطیلی اضطراری دانشگاه‌ها و لزوم جبران جلسات درسی لغوشده در این تعطیلات با استفاده از آموزش‌های مجازی، از دانشجویان عزیز تقاضا می‌شود ضمن توجه به نکات ذیل، نسبت به انجام این دستورالعمل اقدام نمایند.

1 - جهت جبران هر جلسه کلاس حضوری (2ساعت) لغوشده، باید حداقل 2 جلسه آموزش مجازی از میان دروس موجود در فایل پیوست متناسب با موضوع هر گرایش از دروس معارف اسلامی اخذ شده توسط دانشجویان به صورت حضوری در نیمسال دوم  99-98 انتخاب گردد.  << فایل پیوست >>

2 -  به ازای تعداد جلسات مازادی که توسط دانشجو گذرانده می‌شود، به صلاحدید مدرس مربوطه تا سقف 2 نمره به عنوان فعالیت کلاسی در نظر گرفته خواهد شد.

3 -  انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان علاوه بر جبران جلسات لغو شده، 4 نمره از 20 نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود اختصاص خواهد داد که لحاظ نمودن آن توسط استاد ضروری می‌باشد.

4 - فرایند تایید و پذیرش دروس مجازی گذرانده شده توسط گروه معارف منوط به اخذ گواهینامه ‌از سایت رسمی آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس اینترنتی ec.nahad.ir  می‌باشد.

راهنمای برگزاری کلاس‌های آموزش مجازی دروس گروه معارف:

1 -  ابتدا وارد سایت ec.nahad.ir شوید و ثبت نام کنید.

2 - کد ملی خود را وارد و حساب کاربری خود را ایجاد کنید (نوع دانشگاه را وزارت علوم انتخاب کنید)

3 -  وارد سایت شوید و در دوره جبرانی، دروسی را که برای شما ارائه شده  مشاهده و دروسی را که در نیمسال جاری انتخاب واحد نموده اید از میان دروس ارائه شده انتخاب نمایید.

4 – کلاس ها را دنبال کنید و پس از اتمام جلسات، امتحان دهید و گواهینامه را دریافت نمایید.

5 – پس از اخذ گواهینامه گذراندن دوره از سایت رسمی آموزش مجازی دانشگاهیان، آن را به استاد درس خود در موسسه آموزش عالی عطار جهت ثبت نمره تحویل نمایید.