اطلاعیه روش های انجام آزمون غیر حضوری پایانی در نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه روش های انجام آزمون غیر حضوری پایانی در نیمسال دوم 99-98

احتراما پیرو دستورالعمل شماره 2/10020 مورخه 99/01/31 وزارت علوم در خصوص چگونگی برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-98 با تاکید بر این که استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس می باشد ضروری است اساتید محترم با توجه به ماهیت دروس و الزامات مربوطه آموخته های دانشجویان را با بهره گیری حداکثر از شیوه و امکانات موجود در فضای مجازی موسسه آموزش عالی عطار مد نظر قرار دهند.

روش های انجام آزمون

1 - آزمون شفاهی ( صوتی - تصویری ) ترجیحا از طریق سامانه مجازی عطار یا به صورت جداگانه برای هر دانشجو

2 - انجام پروژه

3 - پرسش و پاسخ های جلسه ای

4 - ارائه تکالیف به صورت نوشتاری و حل تمرین کلاسی

5 - ارائه تکالیف به صورت صوتی و تصویری

6 - انجام آزمونک ( کوئیز )

7 - آزمون تحصیلی کتاب باز

8 - حضور و فعالیت در کلاس

انتظار میرود قضاوت کلی هر درس بر مبنای ارزشیابی به شکل منصفانه و دقیق انجام شود. در صورت تصویب و ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر امکان حضوری دانشجویان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با بررسی همه جوانب و با تاکید بر حفظ سلامت دانشجویان ، اعضاء هیات علمی و کارشناسان برگزاری آزمون به روش حضوری امکان پذیر خواهد بود.

موسسه آموزش عالی عطار