مسابقه فرهنگی وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی (ره)

مسابقه کتابخوانی به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

امور فرهنگی و دانشجویی موسسه عطار در راستای تبیین و ترویج اندیشه های امام خمینی(ره) و در آستانه ارتحال آن حضرت، مسابقه فرهنگی کتاب خوانی همراه با اهدا جوایز برگزار می نماید

خبرنامه نیم سال دوم 98-97

جهت بارگذاری وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره) بروی این لینک کلیک نمائید.

جهت بارگذاری وسوالات مسابقه بروی این لینک کلیک نمائید.

پاسخ درست سوالات را به پست الکترونیک cultural@attar.ac.ir ارسال نمائید