سامانه آموزشی کلاس های مجازی دروس ورزش

به اطلاع کلیه استادان محترم و دانشجویانی که در نیمسال دوم 99-98 دروس تربیت بدنی 1 و ورزش 1 (عمومی) را انتخاب نموده اند می رساند، سامانه آموزشی کلاس های مجازی دروس ورزش و تربیت بدنی عمومی راه اندازی شد. دانشجویان می بایست جهت ورود به این سامانه به نشانی اینترنت  https://atar.rahafarin-fum.ir مراجعه نمایند.
نام کاربری و رمز ورود به سامانه برای دانشجویان به شکل زیر می باشد: 

نام کاربری : کد ملی بدون صفر اول

رمز : شماره دانشجویی

نام کاربری و رمز ورود به سامانه برای استاد درس به شکل زیر می باشد: 

نام کاربری : کد ملی بدون صفر اول

رمز : کد ملی بدون صفر اول

دریافت راهنمای جامع کار با سامانه آموزشی کلاس های مجازی دروس ورزش و تربیت بدنی مؤسسه آموزش عالی عطار

دانشجویان محترم می بایست راهنمای کار با سامانه را دریافت و مطالعه نموده و بر اساس راهنما در کلاس ها حضور یابند.
یادآوری می شود حضور کلیه دانشجویانی که دروس تربیت بدنی 1 و ورزش 1 را در نیمسال جاری انتخاب نموده اند در سامانه آموزش مجازی الزامی است و نمره نهایی بر اساس فعالیت در این سامانه توسط اساتید ثبت خواهد شد.
 
جلسه توجیهی نحوه کار با سامانه مجازی تربیت بدنی، به شرح زیر در سامانه آنلاین با حضور استاد درس برگزار می گردد: