اطلاعیه ثبت تقاضای سنوات و اعاده به تحصیل در سامانه سجاد برای نیمسال اول 400-99

دانشجوی گرامی چنانچه سنوات تحصیلی تان به اتمام رسیده است و یا تعداد مشروطی شما بیش از حد مجاز شده است و درخواست سنوات داخلی و یا استانی و اعاده به تحصیل برای نیمسال اول سال تحصیلی 400-99 را دارید لازم است از تاریخ انتشار آگهی در اسرع وقت نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه سجاد اقدام فرمائید در غیر این صورت پورتال شما جهت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 400-99 بسته خواهد شد.

اداره آموزش موسسه آموزش عالی عطار