پذیرش دانشجوی کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی - بدون آزمون

موسسه آموزش عالی عطار مشهد در نه کد رشته بر اساس بررسی سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر عبارت ((بدون آزمون )) را به سامانه ۳۰۰۰۲۲۲۲۱۰۲۰۳۰ پیامک نمائید.

خبرنامه نیم سال دوم 98-97