اطلاعیه مربوط به طرح پایش سلامت دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

در سال تحصیلی جاری طرح کارنامه سلامت روان به صورت الکترونیکی از طریق لینک ذیل صورت می پذیرد. لذا کلیه دانشجویان میبایست دربازه زمانی 15 شهریور ماه تا 15 آبان ماه نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان اقدام نمایند. لازم به ذکر است تایید نهایی انتخاب واحد و حضور در امتحانات پایان ترم منوط به تکمیل فرم فوق می باشد.

لینک سامانه کارنامه سلامت دانشجویان : https://portal.saorg.ir/mentalhealth

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی