پرتال جامع شهدای دانشجو

ضمن تبریک هفته بسیج دانشجویی جهت ورود به پرتال جامع شهدای دانشجو به عنوان یک مرجع واحد برای تحقیقان دانشگاهی و تولیدات فرهنگی ، هنری از لینک ذیل استفاده فرمایید.

لینک پرتال جامع شهدای دانشجو