پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی  پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی - بدون آزمون

موسسه آموزش عالی عطار مشهد در نه کد رشته بر اساس بررسی سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد.

متقاضیان برای ثبت نام تا 20 مرداد ماه به سایت سازمان سنجش مراجعه فرمائید.

در صورت نیاز به مشاوره سوالات خود را به سامانه 30002222102030 پیامک کنید.

خبرنامه نیم سال دوم 98-97