پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی - بدون آزمون

موسسه آموزش عالی عطار مشهد در سه رشته مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی و حسابداری با بررسی سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد. متقاضیان برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

خبرنامه نیم سال دوم 98-97