اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی (نیمسال اول)

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان جدیدالورود کارشناسی ارشد (نیمسال اول 1400)

ضمن تبریک قبولی به  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد نیمسال اول 1400 در موسسه آموزش عالی عطار مشهد ، با توجه به اطلاعیه زیر مراحل ثبت نام را دنبال نمائید.

زمان ثبت نام حضوری:

ثبت نام در روزهای دوشنبه 3 آبان لغایت شنبه مورخ 8 آبان ماه از ساعت 8:30 الی 15

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام:

1-اصل دانشنامه یا گواهی موقت مدرک کارشناسی و کپی آن که مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد ( حداکثرتاریخ فارغ التحصیلی 1400/06/31 باشد)

2- اصل دانشنامه یا گواهی موقت مدرک کاردانی و کپی آن که مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کاردانی قید شده باشد باشد برای آن دسته از دانشجویانی که دوره کارشناسی ناپیوسته تحصیل کرده اند.

2-اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری کپی از تمام صفحات آن

3-شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری

4-مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون ورودی کارشناسی  ارشد سال1400 مشخص کند (برادران)  

5 – ارائه مدرک معتبر اقامت جهت دانشجویان اتباع از قبیل روادید تحصیلی با تاریخ معتبر ، کارت آمایش و یا برگه تردد

6 – ارائه مدارک شاهد و ایثارگری جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر

جدول شهریه

 

شهریه ترم اول(تومان)

دانشجویان با مدرک کارشناسی مرتبط

شهریه ترم اول(تومان)

دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر مرتبط

حداقل مبلغ نقد

مبلغ اقساطی شهریه

رشته حسابداری

4000000

---

1600000

مابقی طی دو فقره چک به تاریخ های 5 آذر و 5 دی ماه

رشته اقتصاد تجارت الکترونیک

4850000

---

1950000

مابقی طی دو فقره چک به تاریخ های 5 آذر و 5 دی ماه

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

3800000

4300000

1500000

مابقی طی دو فقره چک به تاریخ های 5 آذر و 5 دی ماه

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل

3800000

4300000

1500000

مابقی طی دو فقره چک به تاریخ های 5 آذر و 5 دی ماه

رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

4300000

---

1700000

مابقی طی دو فقره چک به تاریخ های 5 آذر و 5 دی ماه

رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

4300000

---

1700000

مابقی طی دو فقره چک به تاریخ های 5 آذر و 5 دی ماه

رشته مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی

4300000

---

1700000

مابقی طی دو فقره چک به تاریخ های 5 آذر و 5 دی ماه

رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

3800000

4300000

1500000

مابقی طی دو فقره چک به تاریخ های 5 آذر و 5 دی ماه

رشته علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

4300000

---

1700000

مابقی طی دو فقره چک به تاریخ های 5 آذر و 5 دی ماه

شرایط  تقسیط شهریه دو چک به تاریخ های 5 آذر و 5 دیماه در زمان ثبت نام وجود دارد.

راه های ارتباطی با موسسه

آدرس : مشهد – بلوار وکیل آباد – بلوار کوثر – کوثر شمالی 43 – پلاک 6

تلفن : 51 – 38830118

داخلی واحد رایانه :  131

داخلی واحد آموزش :  125 و 124

داخلی واحد حسابداری : 128

سایت موسسه عطار : www.attar.ac.ir

صفحه اینستاگرام : @attaredu