اطلاعیه ثبت نام جشن فارغ التحصیلی موسسه آموزش عالی عطار

در راستای حمایت از دانشجویان جهت شرکت حداکثری در مراسم جشن دانش آموختگی با مساعدت موسسه هزینه های ثبت نام بصورت زیر کاهش یافت:
هزینه دانشجو ۳۵۰ هزار تومان و هزینه ثبت نام همراه (تا دونفر) هر نفر۱۸۰ هزار تومان
، لازم به ذکر است این مبالغ علی الحساب بوده و در زمان تکمیل ظرفیت و ثبت نام نهایی، هزینه دقیق مشخص و دریافت خواهد شد.
زمان برگزاری مراسم دهه اول مرداد ماه خواهد بود. مهلت ثبت نام تا ۱۶ خرداد ماه
(ثبت نام اولیه به منزله حضور حتمی در جشن تلقی خواهد شد)
امور فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی عطار