‌اطلاعیه  جهت  مجاز شدگان  به انتخاب رشته در آزمون‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته

پیرو اطلاعیه مورخ 1401/3/29 ، بدین وسیله‌ به ‌اطلاع‌ مجاز شدگان به انتخاب رشته در آزمون‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 که در زمان مقرر (1401/4/1 لغایت 1401/4/4) موفق به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خود نشده اند، می­رساند، تسهیلاتی فراهم گردیده است که صرفاً داوطلبان مذکور بتوانند از تاریخ 1401/5/2 لغایت 1401/5/4 با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به آدرس: www.sanjesh.org و لینک مربوط به سامانه جامع آزمون مذکور، با رعایت شرایط نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خود اقدام نمایند.