انتصاب دکتر امید بهبودی استادیار گروه مدیریت به سمت معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر وجیهه هوشیار ریاست موسسه آموزش عالی عطار در حکمی دکتر امید بهبودی استادیار گروه مدیریت را به سمت معاونت آموزشی و پژوهشی منصوب کرد. در این حکم آمده است :

جناب آقای دکتر امید بهبودی

عضو محترم هیئت علمی گروه مدیریت

با اهداء سلام، نظر به شایستگی ها و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه منصوب می شوید. امیدواریم با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از توان کارشناسی همکاران محترم در پیشبرد اهداف متعالی مؤسسه موفق و مؤید باشید. همچنین در این حکم از زحمات آقای دکتر احمد شعرباف عیدگاهی در زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر گردیده است.