اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان جهت ورود به دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه پذیرش دانشجو بدون آزمون استعدادهای درخشان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد

سال تحصیلی 1402_1401

موسسه آموزش عالی عطار به عنوان موسسه متمرکز به علوم انسانی و اداری؛ بر اساس آئین نامه ی "پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوه ی تحصیلی کارشناسی ارشد"وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و به منظور حمایت از استعداد های برتر دانشگاهی ،از بین دانشجویان ممتاز سال آخر دوره ی کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشمول این فراخوان در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:

ردیف

عنوان رشته

1

حسابداری

2

مدیریت بازرگانی _بازاریابی

3

مدیریت بازرگانی _بازرگانی بین المللی

4

مدیریت بازرگانی _مدیریت استراتژیک

5

مدیریت دولتی _توسعه منابع انسانی

6

مدیریت دولتی _مدیریت تحول

7

مدیریت دولتی_رفتار سازمانی

8

رفتار حرکتی _آموزش تربیت بدنی

9

رفتار حرکتی_رشد حرکتی

10

علوم اقتصادی _اقتصاد و تجارت الکترونیک

 

شرایط پذیرش :

_ دارابودن صلاحیت  عمومی جهت ادامه تحصیل مطابق با دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد

_ دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی 97 مشمول تسهیلات این آئین نامه می باشند.

_ حداکثر طی 8 نیمسال فارغ التحصیل شوند. (تعداد نیمسال ها شامل ترم تابستانی نمی شود.)

_ تا پایان نیمسال ششم و با گذراندن حداقل سه چهارم (75درصد)از واحد های درسی کل دوره جزء 10 درصد برتر دانشجویان هم ورودی هم رشته خود باشند.

_ چنانچه 10 درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده به دلیل انصراف یا عدم تقاضا ، از تسهیلات مربوطه استفاداه نکردند و ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته ای تکمیل نشد ،دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفا ده درصد بعدی از دانشجویان موسسه آموزش عالی عطار با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می باشد .

_ تنها دانشجویان کارشناسی پیوسته می توانند برای پذیرش بدون آزمون اقدام کنند.

_ دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی 98 که در طول شش نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال تحصیلی دانشججویان هم رشته و غیر هم ورودی خود (ورودی سال قبل ) جزء ده درصد برتر باشند؛نیز می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

_ بر اساس نامه شماره 2/123519 مورخ09/06/1400 معاونت آموزشی وزارت علوم ،دانشجویانی که با سوابق تحصیلی در دوره کارشناسی پذیرفته شده اند نیز مشمول این آئین نامه برای اخذ پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته می باشند.

موارد مهم :

1_دانشجویان متقاضی می بایست حداکثر تا تاریخ 31/06/1401 از مقطع کارشناسی  فارغ التحصیل شوند، درغیر اینصورت ، پذیرش آنان لغوخواهد شد.

2 _پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر است .

3_هر دانشجو صرفا می تواند نسبت به اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی اقدام نماید.

4_در هر زمان (حتی زمان فارغ التحصیلی )مشخص گردد که فرد پذیرش شده ، فاقد شرایط آئین نامه های مربوطه بوده و یا دارای نقص مدارک باشد، پذیرش وی لغو و عواقب ناشی از آن بر عهده متقاضی خواهد بود.

5 _ پذیرش نهایی داوطلبان پس از موافقت اولیه موسسه منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیئت گزینش دانشجو(صلاحیت عمومی)خواهد بود.

نحوه درخواست :

متقاضیان واجد شرایط موسسه آموزش عالی عطار می توانند از تاریخ 01/06/1401 لغایت 20/06/1401 در خواست خود را به اداره آموزش موسسه آموزش عالی عطار ارائه نمایند .

لازم به یادآوری است تکمیل درخواست ثبت نام به منزله پذیرش قطعی نبوده و متقاضی بایستی نتیجه درخواست خود را از اداره آموزش پیگیری نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 8 لغایت 14 با شماره تلفن 38830118-051 داخلی 125 تماس حاصل نمایید.

مدارک لازم :

1 _ معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی

2 _ یک قطع عکس

3_تصویر همه صفحات شناسنامه

4_ریزنمرات دوره کارشناسی

معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی عطار