اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان جدیدالورود کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 1402-1401 (نیمسال دوم)

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان جدیدالورود کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 1402-1401 (نیمسال دوم)

ضمن تبریک قبولی به پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته 1401 در موسسه آموزش عالی عطار مشهد شروع ثبت نام از یکشنبه مورخه 16 بهمن الی 18 بهمن از ساعت 8 الی 14 صبح می باشد ، با توجه به اطلاعیه زیر مراحل ثبت نام را دنبال نمائید.

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام :

1-اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار یا شش ساله دبیرستان و کپی آن

2- اصل یا گواهی مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی و دوره 6-3-3 نظام آموزشی جدید ( حداکثر تا تاریخ 1401/6/31) و کپی آن

3- گواهی تحصیلی سال ماقبل (سوم) و دو سال ما قبل دیپلم و کپی آن

4- اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی و کپی آن

5- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید و کپی آن

6- اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی و کپی آن و کارنامه دوره 6-3-3 نظام آموزشی جدید

7- دارندگان مدرک کاردانی پیوسته-ناپیوسته یا معادل آن و کپی آن

8- شش قطعه عکس 4*3 – آقایان که خدمت مقدس انجام نداده اند 8 قطعه عکس

9- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات آن2 سری

10- اصل و کپی کارت ملی 2 سری

11- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون سراسری 1401 مشخص کند (برادران)

12- رسید درخواست تائید مدرک دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی که از طریق دفاتر پیش خوان دولت انجام شده باشد0

13 – ارائه مدرک معتبر اقامت جهت دانشجویان اتباع از قبیل روادید تحصیلی با تاریخ معتبر ، کارت آمایش و یا برگه تردد

14 – ارائه مدارک شاهد و ایثارگری جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر

تبصره : لازم است کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته نسبت به تهیه تائید تحصیلی پیش دانشگاهی یادیپلم نظام قدیم خود با همرا داشتن کپی آن به یکی از دفاتر پیش خوان دولت قبل از ثبت نام مراجعه نماییدو رسید آن را به همراه داشته باشند.

راه های ارتباطی با موسسه

تلفن : 38830118– 051

داخلی واحد آموزش : 124

داخلی حسابداری : 127 و 128

داخلی واحد رایانه : 131

داخلی واحد فرهنگی : 115

سایت موسسه عطار : www.attar.ac.ir

صفحه اینستاگرام : @attaredu

کانال ایتا : @attar1401