قابل توجه دانشجویان ورودی 1399برای پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

طبق آئین نامه “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد “ ،گذراندن حداقل سه چهارم واحد های درسی تا پایان نیمسال ششم شرط اصلی ورود به فرایند مزبور است .دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1399 (به ویژه دانشجویان دارای رتبه های برتر )توجه داشته باشند جهت شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی 1404_1403 ،در ترم پیش رو(نیمسال ششم ورودی های 1399)تعداد واحد های مناسب را اخذ نمایند.