معاونت آموزشی و پژوهشی

1 -  مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر احمد  شعرباف عیدگاهی

پست الکترونیک : sharbaf@attar.ac.ir

سمت : هیئت علمی تمام وقت و معاونت آموزشی و پژوهشی و مدیر گروه علوم اقتصاد

رتبه علمی : استادیار

مکان : ساختمان 2 واحد 2

تلفن : 38830118  داخلی 119

2 - لیست مقالات

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

.........