معاونت آموزشی و پژوهشی

1 -  مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : دکتر .........

پست الکترونیک : .........

سمت : هیئت علمی تمام وقت .........

رتبه علمی : استادیار

مکان : .........

تلفن : .........

2 - لیست مقالات

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

.........