شرایط ثبت نام وام دانشجوئی

ثبت نام وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان گرامی شاغل به تحصیل می رساند ثبت نام وام دانشجویی از تاریخ 1402/09/01 لغایت 1402/09/10 از طریق لینک

https://refah.swf.ir آغاز می گردد. دانشجویان متقاضی وام دانشجویی، میتوانند نسبت به ثبت درخواست نوع وام شهریه در سامانه یکپارچه

صندوق رفاه دانشجویان با مطالعه پوشه آموزش ثبت نام وام دانشجویی که برروی سایت قرار داده شده است ،اقدام نمایند .

دانلود فایل مدارک مورد نیاز

دانلود فایل  فرم سند تعهد