به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی

 

به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی ریاست موسسه به همراه معاونت آموزشی و مسئول

حراست روز یکشنبه 28 آبان از کتابخانه بازدید و از مسئولین این حوزه تقدیر و تشکر بعمل آورد.

در این دیدار دکتر مجتبوی رئیس موسسه ازکتابخانه بازدید کرده و ضمن تشکر از زحمات همکاران موضوعات

توسعه فضاهای مخزن کتابخانه ،رعایت نکات ایمنی در کتابخانه، تامین کتاب های مورد نیاز گروه ها و اعضای هیئت

علمی دانشگاه و دانشجویان و مکانیزه کردن سیستم تحویل کتاب در مخزن مطرح و مد نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر مجتبوی با اشاره به میانگین وزارت علوم که به ازای هر دانشجو 10 کتاب باید

در کتابخانه موجود باشد به رفع کمبودها و تامین کتاب های مورد نیاز گروه ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان تاکید

کرد و یکی از شاخصه های ارزیابی رشد و توسعه در عصر حاضر را میزان مطالعه و کتاب خوانی عنوان کرده و زمینه سازی

برای توسعه و ترویج کتاب و اهمیت کتابخوانی ، دستیابی به جایگاه واقعی کتاب و کتابخوانی در فرهنگ عامه و برجسته سازی

جلوه های نهضت کتابخوانی در فرهنگ عمومی را مهم ارزیابی نمود.