برگزاری چهارمین جلسه از جلسات هفتگی مکالمه آزاد زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی عطّار

 

برگزاری چهارمین جلسه از جلسات هفتگی مکالمه آزاد زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی عطّار

این جلسه پیرامون موضوع foods and sports با راهبری دانشجوی مستعد گروه زبان آقای علی باذوق برگزار شد. میهمان ویژه این جلسه استاد گرانقدر آقای علیخانزاده بودند. در این جلسه دانشجویان به دسته بندی موضوع پرداخته و توانستند علایق خود را بیان کنند. از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) نیز در این جلسه حضور داشتند. موضوع جلسه آینده friendship انتخاب شد. علاقمندان می توانند دوشنبه آینده ساعت ١٤:٠٠ در کلاس ١١٠ میهمان دوره مکالمه آزاد باشند