اجتماع استادان بسیجی دانشگاه های مشهد در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

اجتماع استادان بسیجی دانشگاه های مشهد در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

در این نشست که با حضور جمعی ازاستادان و روسای دانشگاه‌های مشهد برگزار شد، دکتر مرادی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان

ضمن خیر مقدم به حاضرین به بیان وظایف و نقش موثر اساتید بسیجی در تربیت نسل جوان و ارتقای علمی و فرهنگی کشور پرداخت.

ریاست محترم سازمان بسیج اساتید کشور و ریاست محترم قوه قضاییه سخنرانان کشوری این نشست بودند.

در ادامه دکتر بذرافشان ریاست محترم سازمان بسیج اساتید استان گزارشی از عملکرد این سازمان و استادان بسیجی را برای حاضران

ارائه نمود. سخنران دیگر این نشست سردار غیاثی فرمانده سپاه امام رضا ع بود.

رنامه های پایانی این نشست تقدیر از برترین های طرح مشاوره رایگان انتخاب رشته دانشگاه و قرائت بیانیه بود.

جلسه با شرکت حاضران در نماز جماعت پایان یافت.

بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی