اولین دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ورزشی توسط دانشجو خانم افتخاری  در رشته گرایش رشد حرکتی

 

اولین دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ورزشی توسط دانشجو خانم افتخاری در رشته گرایش رشد حرکتی

با حضور داوران خانم دکتر منیره اسدی و خانم دکتر وحیده ولایتی و حضور مدیرگروه علوم ورزشی

دکتر ولی برگزار شد.این توفیق ارزشمند را به خانواده بزرگ موسسه آموزش عالی عطار تبریک می گوئیم.