ثبت افتخاری دیگر در تاریخ زرین موسسه آموزش عالی عطار

 

ثبت افتخاری دیگر در تاریخ زرین موسسه آموزش عالی عطار

باحضور شوشتری مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ودکتر مجتبوی ریاست موسسه آموزش عالی عطار ودکتر شعر باف معاونت آموزشی این موسسه، تفاهم نامه ای بامحتوی واهداف علمی پژوهشی وفرهنگی فی مابین آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و موسسه آموزش عالی عطار به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش خراسان رضوی،طی جلسه ای این تفاهم نامه در راستای همکاری های علمی پژوهشی با رویکرد تربیتی و به منظور ارتقای سطح کیفی فعالیت ها و با موضوعات هم اندیشی آموزشی و پژوهشی، انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک، بهره برداری از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی مشترک، برگزاری جشنواره های دانش آموزی و معلمی با رویکرد پژوهش محور و برگزاری نشست های علمی پژوهشی مشترک، امضا شد.