برگزاری پنجمین جلسه هفتگی مکالمه آزاد به زبان انگلیسی در موسسه آموزش عالی عطار

 

رگزاری پنجمین جلسه هفتگی مکالمه آزاد به زبان انگلیسی در موسسه آموزش عالی عطار

امروز دو شنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ با راهبری دانشجوی توانمند خانم هانیه طوسی پنجمین جلسه هفتگی مکالمه آزاد برگزار شد و موضوع «دوستی» مورد بحث قرار گرفت.

دانشجویان شرکت کننده نظرات خود را پنجمین جلسه هفتگی مکالمه آزاد راجع به ویژگیهای دوست حقیقی به اشتراک گذاشتند و از تجربیات یکدیگر در این زمینه بهره بردند. میهمانان ویژه این جلسه استاد علیخانزاده از گروه زبان و سرکار خانم رنجبر کارشناس ارشدآموزش زبان انگلیسی از دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) بودند.