گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی رابطین وظیفه عمومی دانشگاه های استان خراسان رضوی آذر ماه سال 1402

 

کارگاه آموزشی رابطین وظیفه عمومی دانشگاه های استان خراسان رضوی با حضور سرهنگ سید محسن شجاعی معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی و سرهنگ محمد کلیدری رئیس اداره تحصیلی و خروج از کشور معاونت برگزار و آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های ارسالی از سازمان وظیفه عمومی فراجا در حوزه های معافیت های تحصیلی و خروج از کشور مشمولین وظیفه عمومی برای حاضرین قرائت و آموزش های لازم در خصوص نحوه ثبت درخواست ها و رسیدگی آنان به رابطین دانشگاه داده شد.

در ادامه معایب و نواقص و مشکلات موجود در این حوزه به صورت پرسش و پاسخ مطرح و رفع گردید. در پایان از همکاری مسئولین و رابطین دانشگاه ها با معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان خراسان و اداره تحصیلی و خروج از کشور در زمینه رسیدگی به درخواست های مشمولین تقدیر و تشکر گردید .

در پایان از همکاری مسئولین و رابطین دانشگاه ها با معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی و اداره تحصیلی و خروج از کشور در زمینه رسیدگی به درخواست های مشمولین تقدیر و تشکر گردید.