دکتر زینب مشکانی

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

دکتر زینب مشکانی

عضو هیئت علمی تمام وقت گروه فقه و حقوق

email : z.mashkani@attar.ac.ir

مکان : ساختمان ........ واحد ....

تلفن : 38830118 -051  داخلی ....

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)