برگزاری جلسه هم اندیشی دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی خراسان رضوی

 

برگزاری جلسه هم اندیشی دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی خراسان رضوی

روز چهارشنبه مورخ 11 بهمن ماه جلسه هم اندیشی دانشگاه ها و موسسأت غیر انتفاعی با حضور رؤسا محترم و مدیران محترم حراست دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی و حراست کل خراسان رضوی به میزبانی موسسه غیرانتفاعی بینالود برگزار گردید.شایسته گفتن است در این مراسم ریاست و مدیر حراست موسسه حضور داشتند و از مساعی مدیران حراست موسسات آموزش عالی تقدیر شد