دکتر بهاره ملکی

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

دکتر بهاره ملکی

عضو هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت

email : dr.maleki@attar.ac.ir

مکان : ساختمان ........ واحد ....

تلفن : 38830118 -051  داخلی ....

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)