کرسی آزاد اندیشی و نشست بصیرتی سیاسی با حضور دکتر مرتضی سلطانی دکترای مدیریت فرهنگی  و مدرس رشد فردی و تشکیلاتی  کارشناس مطالعات بین الملل و مدیریت استراتژیک و کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی

 

کرسی آزاد اندیشی و نشست بصیرتی سیاسی

بررسی و چرایی شرکت در انتخابات؟ - با این اوضاع مملکت چرا رای بدهیم؟

چرا رای بدهیم وقتی نظام خودش انتخاب می کند؟ - با رأی دادن ما کدام مشکل حل شده است؟

اهمیت رسالت دانشجویی در عرصه انتخابات؟

با حضور دکتر مرتضی سلطانی دکترای مدیریت فرهنگی  و مدرس رشد فردی و تشکیلاتی

کارشناس مطالعات بین الملل و مدیریت استراتژیک و کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی

زمان : سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ساعت ۱۳

محل برگزاری : سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی عطار