اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان

احتراما با توجه به دستور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و تاکید ریاست موسسه بر اجرای قانون، کلاس های درس تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به صورت حضوری برگزار می گردد. درصورت عدم برگزاری کلاس برای دانشجوی گرامی غیبت غیر موجه لحاظ خواهد شد .