ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور آغاز شد

 

ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور آغاز شد

مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برای سال تحصیلی 1403_1404 در سامانه سجاد از 20 فروردین ماه آغاز شد.