همزمان با هفته جهانی صلیب سرخ و هلال احمر ریاست موسسه آموزش عالی عطار دکتر مجتبوی با حضور در دفتر معاون مدیرعامل هلال احمر استان و ریاست شعبه مشهد مهندس کمیلیان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

 

همزمان با هفته جهانی صلیب سرخ و هلال احمر ریاست موسسه آموزش عالی عطار دکتر مجتبوی با حضور در دفتر معاون مدیرعامل هلال احمر استان و ریاست شعبه مشهد مهندس کمیلیان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ضمن تاکید بر همکاری ها، فعالیتها و توانمندیهای جمعیت هلال احمر در حوزههای آموزشی امداد نجات وماموریتهای جهادی و مناسبتی در امور عام المنفعه در خصوص حضور بیشتر و پویایی دانشجویان در کانون های دانشجویی دانشگاهها بحث و تبادل نظرشد.

دراین جلسه دکتر ولی مدیر پژوهشی موسسه عطار ، خواجه دبیر کانون هلال احمرو نماینده موسسه آموزش عالی حکیم طوس نیز حضور داشتند.