دکتر یوسف رمضانی

 

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

دکتر یوسف رمضانی

عضو هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت

Usef_Ramzani@yahoo.com

 

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)