دکتر احمد شعرباف عیدگاهی

1-  مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: احمد شعرباف عیدگاهی

پست الکترونیک: sharbaf@attar.ac.ir

سمت: معاونت دانشجویی و پژوهشی و مدیر گروه علوم اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

2-  سوابق تحصیلی

کارشناسی: لیسانس مدیریت بازرگانی - دانشگاه فردوسی مشهد -  سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰

کارشناسی ارشد: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین الملل ) - دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

دکترای رشته مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پایان نامه :

 بازاریابی اینترنتی

عنوان پایان نامه :  

شناسایی عوامل مؤثر جهت استفاده موفق از بازاریابی اینترنتی در شرکت­های صنایع غذایی استان خراسان رضوی

مهارت ها :

۱- تسلط به زبان انگلیسی

۲- آشنایی با زبان آلمانی

۳- گواهینامه تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲

۴- گواهینامه کاربری کامپیوتر (ICDL) سال 1382

5- گواهینامه مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی سال 1383

6- گواهینامه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سال 1383

7- گواهینامه هزینه های کیفیت سال 1382

8- گواهینامه دوره نظام پیشنهادها سال 1387

9- آشنایی با نرم افزار تخصصی Win QSB

10- گواهینامه کارآفرینی

سوابق شغلی :

۱- کارشناس برنامه ریزی شرکت لاما الکترونیک سال ۱۳۸۲

۲- کارشناس بازرگانی خارجی شرکت لاما الکترونیک سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳

۳- مشاور واحد آگهی های روزنامه قدس سال ۱۳۸۴

۴- مدیر بازرگانی شرکت پارسیان ابتکار شرق سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

۵- مدیر عامل شرکت پارسیان ابتکار شرق سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

۶- عضو هیات علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار مشهد سال ۱۳۸۶ تاکنون

۷- مدرس دوره های تجارت الکترونیک در مشهد

۸- مدرس دوره های صادرات و واردات در مشهد

۹- مدرس دوره های بازاریابی و تبلیغات در مشهد

۱۰- مشاور بازرگانی حوزه هنری خراسان رضوی

۱۱- مشاور بازرگانی و مدیریتی شرکت  آمار پژوهان پویا

۱۲- مشاور بازرگانی و مدیریتی شرکت آِیینه شهر فردا

۱۳-مشاور بازرگانی و مدیریتی شرکت یکتا ارتباط

۱۴- مشاور بازرگانی و مدیریتی شرکت لاما الکترونیک

۱۵- مشاور بازرگانی و مدیریتی شرکت ارتباط گستر

16- معاون گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار از 1388 تا 1389

17- معاونت اجرایی موسسه آموزش عالی عطار از سال 1389 تا حال

مقاله ها و جزوه ها :                    

1 - مقاله ارزیابی کارایی و اثربخشی نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای خراسان - پذیرفته شده در دومین همایش ملی نظام

     پیشنهادهای سازمان های دولتی - تهران - آبان ماه ۱۳۸۷

۲- مقاله شناسایی عوامل مؤثر جهت استفاده موفق از بازاریابی اینترنتی در شرکت­های صنایع غذایی استان خراسان رضوی - پذیرفته و

    چاپ شده در دومین کنفرانس شهر الکترونیک - تهران - خرداد ماه ۱۳۸۸

۳- مقاله شناسایی عوامل موثر براستفاده از بازاریابی همراه (بازریابی توسط اس ام اس ) با هدف ایجاد مشاغل نوین در ایران پذیرفته شده در همایش دانشگاه و اشتغال دانش مدار- خراسان جنوبی - اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

۴-  مقاله بررسی نحوه توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی با استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیک در ایران - پذیرفته شده در همایش

     دانشگاه و اشتغال دانش مدار- خراسان جنوبی - اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

۵- جزوه آموزشی تجارت الکترونیک

۶- جزوه آموزشی صادرات و واردات

۷- جزوه آموزشی مساله یابی و تصمیم گیری

۸- جزوه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

۹- مقاله برنامه ریزی بهینه براساس آمار و اطلاعات شهری - همایش آمار و برنامه ریزی شهری - مشهد - سال ۱۳۸۵

10- جزوه آموزشی پرورش مهارت های سرپرستی

پروژه های تحقیقاتی :                    

1- همکار پروژه تحقیقاتی ارزیابی کارایی و اثربخشی نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای خراسان

    مجری : آقای دکتر کاظمی سال ۱۳۸۴

۲- همکار پروژه تدوین برنامه استراتژیک مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد . مجری : آقای دکتر کاظمی سال ۱۳۸۵

۳- همکار پروژه تدوین مدل ارزیابی دانشکده های دانشگاه فردوسی - مجری : آقای دکتر ناظمی سال ۱۳۸۶

۴- تدوین برنامه استراتژیک شرکت صنعتی لاما الکترونیک سال ۱۳۸۳

۵- همکار پروژه طراحی مدل برنامه ریزی تولید شرکت صنعتی لاما الکترونیک - مجری : آقای دکتر توکلی سال ۱۳۸۲

۶- مجری پروژه تحقیقاتی شناسایی عوامل موثر بر اجرای موثر بازاریابی از طریق اس ام اس در ایران . محل : موسسه آموزش

    عالی عطار سال ۱۳۸۷

۷- مجری پروژه تحقیقاتی شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری موفق مدیریت کیفیت جامع در ایران محل : موسسه آموزش عالی

    عطار سال ۱۳۸۷

۸- همکاری در تدوین برنامه استراتژِک گروه حسابداری دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد . سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ 

    مجری : خانم دکتر نصیرزاده

کتاب های تالیف شده :

کتاب ریاضی کاربردی ۱

نویسندگان : دکتر باقر مقدس زاده - محمد حسین همایونی راد - احمد شعرباف

ناشر : مرندیز

نوبت چاپ : اول

سال چاپ : ۱۳۸۸