دکتر عباس قدرت پناه

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

آدرس الکترونیکی

دکتر عباس قدرت پناه

A.Ghodratpanah@gmail.com

 

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)