واحد آموزش

مکان: ساختمان شماره 2 واحد 2

معاونت آموزشی :  آقای دکتر امید بهبودی

تلفن تماس معاونت آموزشی : 38830118  داخلی 119

مدیر آموزش :  سرکار خانم فاطمه رمضانی

تلفن تماس مدیر آموزش : 38830118  داخلی 120

کارشناس تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلان و وام دانشجویی  : سرکار خانم رمضانی

تلفن تماس : 38830118  داخلی 120

امور کلاسها : تلفن 38830118 داخلی 125

ایمیل کارشناس آموزش و امور کلاسها : education@attar.ac.ir

کارشناس آموزش : سرکار خانم مخملباف

تلفن تماس کارشناس آموزش : 38830118  داخلی 124