واحد آموزش

مکان: ساختمان شماره 2 واحد 2

معاونت آموزشی :  آقای دکتر احمد شعرباف

تلفن تماس معاونت آموزشی : 38830118  داخلی 119

مدیر آموزش :  آقای فرامرز سرگلزائی

تلفن تماس مدیر آموزش : 38830118  داخلی 120

کارشناس تحصیلات تکمیلی : سرکار خانم رمضانی

تلفن تماس تحصیلات تکمیلی : 38830118  داخلی 125

امور کلاسهای مجازی : آقای برادران

تلفن تماس امور کلاسهای مجازی : 38830118  داخلی 131

ایمیل کارشناس آموزش و امور کلاسهای مجازی : education@attar.ac.ir

کارشناس امور فارغ التحصیلان و وام : سرکار خانم رمضانی

تلفن تماس کارشناس امور فارغ التحصیلان : 38830118  داخلی 125

کارشناس آموزش : سرکار خانم مداحان

تلفن تماس کارشناس آموزش : 38830118  داخلی 124