بیمه نامه برای پوشش حوادث دانشجویان غیر ایرانی

 

جهت مشاهده بیمه نامه پوشش حوادث دانشجویان غیر ایرانی بروی این لینک کلیک نمائید

اطلاعیه مهم:

به اطلاع دانشجویان غیر ایرانی میرساند طبق بخشنامه وزارت علوم پوشش بیمه حوادث برای کلیه

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های ایران و افراد تحت تکفل آنان الزامی میباشد. لذا آن قبیل

دانشجویان که نسبت به این امر اقدام نکرده اند باید از طریق شرکت خدمات بیمه ای حیات امن به نشانی

www.hayateamn.ir نسبت به خرید الکترونیکی بیمه حوادث اقدام نمایند. ضمنا ارائه هر

گونه خدمات کنسولی منوط به ارائه پرینت بیمه حوادث آن شرکت خواهد بود.

نمایندگی کنسولی امور دانشجویان غیر ایرانی خراسان رضوی