تماس با ما

شماره تماس موسسه : 38830117-051 - آدرس : مشهد- کوثر شمالی 43- پلاک 6

ایمیل : info@attar.ac.ir

اینستاگرام : @attaredu

تلگرام : @attarins84

ایتا : @attar1401

نام واحد سازمانی نام پرسنل سمت داخلی 
دبیر خانه و روابط عمومی خانم صادقیان رئیس دفتر ، مسئول دبیرخانه و روابط عمومی 101
آموزش خانم رمضانی مدیر آموزش 120
آموزش خانم رمضانی کارشناس تحصیلات تکمیلی 120
آموزش خانم مخملباف کارشناس آموزش و بایگانی 124
آموزش خانم رمضانی کارشناس امور وام و فارغ التحصیلان 120
آموزش خانم موسسی امور کلاس ها 125
معاونت دکتر احمد شعرباف عیدگاهی معاونت آموزش و پژوهش 119
پژوهش خانم دکتر نرگس ولی مدیر پژوهش 123
گروه مدیریت خانم دکتر معصومه عارف مدیر گروه مدیریت، هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت 108
امور فرهنگی خانم مداحان مدیر امور فرهنگی 115
واحد رایانه آقای برادران حسینی مسئول واحد کامپیوتر و آمار 131
واحد کارپردازی و خدمات آقای عابدینی مسئول کارپردازی 140
واحد حسابداری خانم قدیریان مدیر واحد مالی 127
گروه اقتصاد آقای دکتر احمد شعرباف

 هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت

 و مدیر گروه اقتصاد

119
هیئت علمی آقای دکتر امید بهبودی هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت 119
گروه حسابداری آقای دکتر آرش آرین پور هیئت علمی تمام وقت 111
گروه معارف آقای دکتر مهدی راشدی سرپرست گروه معارف 112
حوزه ریاست آقای دکتر سید حسین مجتبوی ریاست موسسه 102
آموزش آقای سعید برادران حسینی کارشناس مدیر سیستم ، نظام و ظیفه و دانشجویان اتباع 131
واحد مالی و حسابداری خانم جوانشیر کارشناس حسابداری 128
گروه زبان انگلیسی خانم دکتر الهام یزدان مهر مدیر گروه زبان - هیئت علمی تمام وقت گروه زبان انگلیسی 137
گروه فقه و حقوق اسلامی آقای دکتر ابوالفضل امینی سرپرست گروه فقه و حقوق اسلامی 132
هیئت علمی آقای دکتر محمد رضا بهمنش هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری 136
گروه علوم ورزشی خانم دکتر نرگس ولی مدیر گروه علوم ورزشی 123
معاونت خانم سلطانیان معاونت فرهنگی و دانشجوئی - هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری و مدیر گروه حسابداری 126
گروه مشاوره خانم دکتر ذاکر مدیر گروه مشاوره - هیئت علمی تمام وقت گروه مشاوره 130
حراست خانم خزایی مسئول حراست 109
کتابخانه مسئول امور کتابخانه مسئول امور کتابخانه 129
هیئت علمی آقای عباس قدرت پناه هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری 111
خدمات آقای عابدینی مسئول امور خدمات و جمع دار 140
هیئت علمی خانم دکتر وجیهه هوشیار هیئت علمی تمام وقت 140