دکتر معصومه عارف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

دکتر معصومه عارف

مدیر گروه مدیریت و عضو هیئت علمی تمام وقت

M.Aref@attar.ac.ir

مکان : ساختمان دو واحد 7

تلفن : 38830118 -051  داخلی 108

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)

ساعات پاسخگویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 : یکشنبه 8 الی 14 ، سه شنبه 10 الی 16