فقه و حقوق

 

فقه و حقوق

زیر مجموعه دیپلم علوم انسانی امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری

علم فقه اصولاً به وظایف و حقوق انسان در برابر خداوند و نیز سایر اجزاء هستی می پردازد. بنابر این در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، مسایل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سیاسى جامعه با مراجعه به احکام و حقوق اسلامى مورد بررسى و مطالعه قرار می‌گیرد.

از جمله فعالیت‌های علمی امکان‌پذیر توسط دانش‌آموختگان این رشته می‌توان به تدریس در دانشگاه‌ها، ورود به عرصه‌های فرهنگی و فعالیت‌های پژوهشی در مؤسسات مربوطه اشاره نمود. بخشی از دانش‌آموختگان این رشته جذب فعالیت‌های اجرایی و فرهنگی نیز می‌شوند. از آنجا که دانش‌آموختگان این رشته کارایی و توانمندی دانش‌آموختگان رشته حقوق را نیز دارند می‌توانند در فعالیت‌هایی همچون قضاوت، وکالت، مشاوره و... نیز مشغول گردند.