کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش تجارت الکترونیک

 

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش تجارت الکترونیک

زیرمجموعه رشته های علوم اجتماعی

نحوه پذیرش : آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم اقتصادی ، سازمان سنجش آموزش کشور

نوع مدرک : مدرک توسط وزارت علوم صادر شده و در داخل و خارج کشور دارای اعتبار است.

تعداد واحد درسی : 32 واحد ( با توجه به رشته مقطع کارشناسی احتمال ارایه دروس جبرانی مازاد وجود دارد)

طول دوره : 4 ترم (حداکثر 6 ترم)

کلاس ها در نوبت عصر و معمولا 2 روز در هفته برگزار می گردد.

هدف دوره : دوره کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک برای بررسی جنبه های مختلف تجارت الکترونیک طراحی و اجرا شده است . هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصانی جهت استفاده از فرصت های ناشی از بکارگیری تجارت الکترونیک در اقتصاد است . دانش آموختگان این دوره پس از فراگیری مفاهیم نظری و مهارت های حوزه های اقتصاد و تجارت الکترونیک می توانند در سازمان های دولتی و بخش خصوصی مشغول به فعالیت شوند.

با توجه رشد روز افزون کسب و کارهای الکترونیک نیاز کشور به نیروهای تحصیل­کرده و ماهر بسیار زیاد می باشد و این رشته از فرصت های شغلی بسیار فراوانی برخوردار است.

مزیت موسسه عطار مشهد همکاری با اساتید مطرح رشته های اقتصاد ( 3 استاد تمام ، یک دانشیار و چندین استادیار ) و تجارت الکترونیک است .همچنین این رشته گرایش در استان خراسان رضوی فقط در موسسه عطار ارایه می گردد.