دکتر سید مجتبی حسینی

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

دکتر سید مجتبی حسینی

عضو هیئت علمی تمام وقت گروه علوم ورزشی

دکترای علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

mhoseini@attar.ac.ir

 

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)